Avís legal. Aviso legal.

Titularitat de la web i dades de contacte:

ASSOCIACIÓ PSIENTE

Adreça: Carrer de Cuba, 2 08030 Barcelona

Telèfon +34 664627240

E-mail info@psiente.org

Registre:

Entitat inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 65341

Número de identificació fiscal:

Número de identificació fiscal G67371930

Protecció de dades personals

La utilització d’aquesta web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari conforme a la nostra política de privacitat, incloent-hi la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Llegeixi la nostra política de privacitat per conèixer com es fa ús de les dades dels usuaris i com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Legislació i Jurisdicció aplicable:

Els usuaris es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per qualsevol aclariment no dubti contactar amb ASSOCIACIÓ PSIENTE

 

Titularidad de la web y datos de contacto:

ASOCIACIÓN PSIENTE

Dirección: Calle de Cuba, 2 08030 Barcelona

Teléfono +34 664627240

E-mail info@psiente.org

Registro:

Entidad inscrita al Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña con el número 65341

Número de identificación fiscal:

Número de identificación fiscal G67371930

Protección de datos personales

La utilización de esta web y de sus formularios requiere la aceptación del tratamiento de los datos del usuario conforme a nuestra política de privacidad, incluyendo la recopilación de datos de acceso y el envío de información comercial por vía electrónica.

Lea nuestra política de privacidad para conocer como se hace uso de los datos de los usuarios y como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Legislación y Jurisdicción aplicable:

Los usuarios se regirán por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

Por cualquier aclaración no dude contactar con ASOCIACIÓN PSIENTE