Sobre nosaltres

Més del 50% de persones que necessiten algun tipus dassistència o atenció psicològica no la rep.

Molts trastorns de salut mental comuns estan fortament associats a les desigualtats socials, la salut mental empitjora a mesura que la classe social és més desavantatjosa.

A Espanya un 19,5% de la població ha tingut algun tipus de trastorn mental al llarg de la seva vida i actualment un 9% pateix problemes de salut mental.

Treballem per millorar el benestar i la qualitat de la vida de les persones, potenciant recursos individuals, grupals i comunitaris. Amb el desenvolupament d'aquests recursos es generen nous entorns, en els quals la persona té més capacitat de control de la seva vida.

És clau ser participant actiu i crear ambients que millorin la qualitat de vida i benestar. Promoure l'apoderament com a procés de potenciació i enfortiment a través de l'autodeterminació individual.

Som una associació independent i sense ànim de lucre, formada per un equip de professionals de la psicologia, que s'inclinen per un enfocament psicosocial comunitari. La psicologia comunitària és un enfocament interdisciplinari que aborda els problemes psicològics i socials a nivell individual i comunitari, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones al seu entorn social. Utilitzem tècniques d'intervenció i prevenció per abordar problemes en què es trobin les persones i la comunitat. Treballant en col·laboració amb les comunitats i organitzacions locals per desenvolupar solucions efectives i sostenibles a nivell local.

El propòsit de l'equip és contribuir i facilitar l'accés a l'assistència i suport psicològic, a totes aquelles persones que ho necessitin i que no tenen recursos* i/o assistència. * Servei gratuït.

Enfocament a la comunitat

La psicologia psicosocial comunitària se centra en les necessitats i problemes de persones i comunitats, permetent un enfocament més integrat i holístic de la salut mental i el benestar.

Participació de la comunitat

La psicologia psicosocial comunitària promou la participació activa de la persona i comunitat en la identificació i solució de problemes, cosa que augmenta la sensació de control i empoderament.

Solucions sostenibles

En involucrar la comunitat en el procés de solució de problemes, les solucions són més sostenibles i rellevants per a les persones afectades.

Augment de la resiliència

La psicologia psicosocial comunitària s'enfoca en l'enfortiment dels recursos i habilitats de les persones i la comunitat, fet que contribueix a l'augment de la resiliència a llarg termini.

Reducció de l'estigmatització

En treballar en col·laboració amb la comunitat, la psicologia psicosocial comunitària pot ajudar a reduir l'estigmatització associada amb la salut mental i promoure més comprensió i acceptació.

L'objectiu de l'equip de l'associació és contribuir amb la nostra activitat, de manera alternativa, al sistema actual, davant la manca de mitjans, recursos i assistència que té una gran part de la població. Treballem per donar solució als problemes psicosocials de la població. Actuem davant de les necessitats socials marcades per desigualtats.

Sensibilitat social en el sentit assolir la justícia social i global. El respecte i lacceptació de la diversitat. El nostre sistema de referència és la psicologia social i comunitària, i com a aplicació principal la promoció i prevenció de la salut mental a les diferents fases. És molt necessària la participació i el compromís de tots per acostar la psicologia a totes aquelles persones que no hi poden accedir.